Pt. Rajan Sijuar sings a song in Raga Bhairavi, accompanied by Pt. Sukhdev Mishra (violin), Pt. Kameshwar Pathak (harmonium) & Pinakichakar Borty (tabla) – Bodh Gaya, 25-04-2014

Advertisements